ไฮไลท์บอลล่าสุด คลิปไฮไลท์ อัฟกานิสถาน 0-6 ญี่ปุ่น