ไฮไลท์บอลล่าสุด คลิปไฮไลท์ นำตราเก่าของสโมสรมาไว้บนชุดแข่งปัจจุบัน สวยงามมาก