ไฮไลท์บอลล่าสุด คลิปไฮไลท์ อัฟกานิสถาน 3-0 กัมพูชา