ไฮไลท์บอลล่าสุด คลิปไฮไลท์ ตริสตอง โด ให้สัมภาษณ์ย้ำชัด คือคนไทย